Windows Service

Ten behoeve van het geautomatiseerd uitvoeren van taken is een Windows Service gemaakt met C# in Visual Studio. Deze Windows Service kan op een server gestart worden zodat deze op de achtergrond actief is en op de ingestelde tijd de taken uitvoert. In dit geval roept de service elke minuut een webpagina van een ASP.NET website aan die de geplande taken uitvoert als het daar tijd voor is en anders niets.

net_csharp

Previous Post Next Post